Login 
May 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2021
Basiliek Hulst

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
View this event11» Viering
31
01
02
View this event13:30» Oefenen EHC
View this event18:30» Rozenkrandgebed
View this event19» Viering
03
04
View this event19» Viering
05
View this event14» EHC viering
06
View this event11» Viering
View this event14» EHC viering
07
08
09
View this event13:30» Oefenen EHC
View this event18:30» Rozenkrandgebed
View this event19» Viering
10
11
View this event15» Kruisweg
12
View this event14» EHC viering
13
View this event11» Viering
View this event14» Doopviering
14
15
16
View this event18:30» Rozenkrandgebed
View this event19» Viering
17
18
View this event15:30» Oefenen Vormsel
View this event19» Stilteviering
19
View this event19» Vormselviering
20
View this event11» Viering
View this event14» EHC viering
21
22
23
View this event13:30» Oefenen EHC
View this event18:30» Rozenkrandgebed
View this event19» Viering
24
View this event15:40» Oefenen EHC
25
26
27
View this event11» Viering
View this event14» Doopviering
View this event15» Doopviering
28
View this event15:30» Oefenen Vormsel
29
View this event09:30» Poetsen
View this event19» Vormselviering
30
View this event15:30» Oefenen Vormsel
View this event18:30» Rozenkrandgebed
View this event19» Viering
01
View this event15:30» Oefenen Vormsel
02
View this event14» Voorbereiding huwelijk
View this event15» Huwelijk
View this event19» Vormselviering
03
View this event14» EHC viering